The Innovation Loop - for inclusive, innovative and reflective societies

The innovation loop is a process formed and currently implemented in the county Västerbotten, in the northen parts of Sweden. The main purpose is to create the best possible atmosphere and excellent opportunities for ideas and innovation to flourish.

Key aspects of the innovation loop

The innovation loop wants to engage every sector of society – students, politicians, scientists, seniors, entrepreneurs etc – and give them the opportunity to be the change they want to see in the world.

The innovation loop is set to inspire evolution daily and keep momentum. Documentation of the co-creative progress is an essential part of continuous improvement.

asd

Articles

2016-02-16

An example for Europe

The Innovation Loop has been awarded the OSIRIS project

Region Västerbotten has, together with seven international partners, been awarded the Osiris project – an investment in open and social innovation (OSI). The project is worth almost 2.2 million euros and is based on the innovation process created by Region Västerbotten through the Innovation Loop and Meeting Place Lycksele.

“This is a really exciting announcement,” says Thomas Hartman, Head of Communication at Region Västerbotten. “There’s tough competition for projects from European regional development funds, and we’re really pleased that the Innovation Loop and Meeting Place Lycksele have earned the attention and active support of the EU. This is the first time that Region Västerbotten will be in charge of a project of this size covering the whole of Europe. This will see Meeting Place Lycksele being highlighted as a European example.”

 
Of 261 applications submitted to Interreg’s European monitoring committee, 64 projects were awarded funds at the decision-making meeting in Utrecht. These included the Osiris project. The main purpose of the project, which will run until July 2020, is to create a more effective breeding ground for innovations and to disseminate them. The project stimulates regional development and what is known as smart specialisation through the development of innovation in the private and public sectors. All parties will be visiting one another during the project and working together in result-oriented workshops. The results will be shared between the parties and the work will be documented digitally in accordance with the model for digital reports that has been developed within Meeting Place Lycksele.

 
In Västerbotten, the open innovation process known as the Innovation Loop featuring Meeting Place Lycksele has been running for three years. People from different backgrounds meet in a series of workshops dealing with ideas and development in order to work together on concrete challenges. The objective is to make Västerbotten a better place in which to live. Working together, the parties build an ecosystem of creative meeting places between civil society, academia, private sector and public sector. The aim is to develop new products, services or innovations.

 
The Innovation Loop has worked, for example, to improve the reception of new arrivals, the collaborative journalism of the future, how medical records in the healthcare system can be developed through the visualisation of the human body, how Västerbotten can become an even stronger sporting region and how the same level of care can be delivered to all despite long distances.

 
“The common denominator between the various regions involved in the project is that they are all looking for new ways to promote innovation based on the challenges they are facing,” says Thomas Hartman. “In Västerbotten, for example, we face challenges relating to long distance and sparsely populated areas, while Slovakia, for example, needs new ways to make its creative and cultural industries grow more quickly. We want to develop common methods of working to develop our regions based on each other’s experiences,” he says. “The project will be launched in connection with Meeting Place Lycksele in June 2016, when all international parties will gather in Lycksele.”

ABOUT OSIRIS
Region Västerbotten is coordinating the project in the role of senior partner.
Other parties in the project are Region Österbotten, the province of Trento in Italy, the province of Drenthe in the Netherlands, the Diophantus Institute of Information Technology and Communication in Greece, Åbo Akademi University in Finland, the municipality of Fundão in Portugal and Region Prešov in Slovakia.
The project is financed by Interreg through the European Regional Development Fund (ERDF).
The project is worth 2.2 million euros over three years.

2015-04-13

Mycket energi om smart energi

Mycket energi om smart energi

Vid årets andra idéverkstad grävde 35 deltagare från samhällets alla delar ner sig i innovationsskapande kopplat till smart energianvändning med mindre miljöpåverkan.

Idéverkstaden ”Smarta samhällen” är den andra av sex idéverkstäder som utförs under våren inom Innovationsloopen- Region Västerbottens innovationsskaparprocess. Som värd för dagen stod Skellefteå kraft.

– Morgondagens energilösningar är inget vi löser själva, det är just därför vi engagerar oss i innovationsloopen, sa Ann-Christine Schmidt, FoU-koordinator vid Skellefteå kraft. Att vi är med i den här innovationsprocessen kommer på sikt att löna sig för bolaget, Västerbotten och världen- så det är en win-win för alla.

Smarta samhällen

Smarta samhällen syftar till smart energianvändning med mindre miljöpåverkan och grundar sig på hur användarnas attityder och beteenden uppdateras och interagerar med varandra. Syftet är att stimulera människor, företag, organisationer och myndigheter att utvärdera sin miljöprofil och tillsammans med energiproducenter höja medvetenheten om effekterna och identifiera möjligheterna med en tillväxtdrivande inställning. Digital teknik, öppna data och sensorstyrda automatiserade mätningar ger nya förutsättningar till beteendeförändringar.

Inspirationsföreläsningar

Dagen inleddes med att ett antal inspirerande föreläsningar kopplade till temat.

Mattias Vesterberg, doktorand vid Umeå universitet, redogjorde kring den rapport som har skrivit för Energimarknadsinspektionen om efterfrågeflexibilitet. Rapporten pekar bland annat på korrelationen mellan elanvändning och inkomstökningar samt de efterfrågetoppar på el som hushållen har under dygnets timmar.

– En vanlig familj kan tjäna en krona på att förskjuta sin middag bort från timmarna då vi ser efterfrågetoppar, sa Mattias Vesterberg. Det innebär att de ekonomiska incitamenten för att en familj ska ändra sitt beteende är ganska små.

En annan av inspiratörerna var Claus Popp Larsen från ACREO Swedish ICT som talade om öppen data som förutsättning för innovationer i samhället. I digitala fastighets-, komfort-, säkerhets- och omsorgstjänster finns i dagsläget flera parallella system, vilket enligt Claus Popp skulle kunna effektiviseras genom öppna system.

– Genom att dela på infrastrukturen sparar vi mycket pengar, men genom att dela på data så delar vi också på innovationskraften, sa Claus Popp. Konsumenterna kommer inte acceptera länge till att ha massor av olika ”boxar” i hemmet, allt måste samordnas.

ACREO Swedish ICT samarbetar i dagsläget med allmännyttan Skebo i Skellefteå för att identifiera smartare lösningar i hemmen.

Nya idéer till Mötesplats Lycksele

Under dagen processade de fem grupperna fram fem nya idéer på verktyg, produkter och tjänster riktade mot smart energianvändning. Bland idéerna fanns förslag på hur energi ska kunna lagras och förbrukas vid ökat behov, smarta stadsdelar och upplysningssatsningar riktade mot skolbarn. Idéerna slussas vidare till Mötesplats Lycksele där utvecklingsverkstäder ska formatera riktiga produkt- och affärsförslag utifrån de förslag som kom fram under dagen i Skellefteå. Mötesplats Lycksele pågår den 3-4 juni på Hotell Lappland i Lycksele. Läs mer här.

Nästa idéverkstad har temat ”socialt inkluderande” och hålls i Granö den 21 april.

2015-03-19

Smartare energilösningar skapas i Skellefteå

Smart energianvändning med mindre miljöpåverkan grundar sig på hur användarnas attityder och beteenden uppdateras och interagerar med varandra. Tisdagen den 24 mars står Skellefteå Kraft värd för en idéverkstad för att hitta nya verktyg, produkter och tjänster för en smartare energianvändning. Idéverksatden är en av sex idéverkstäder som region Västerbottens Innovationsloop arrangerar under våren.

Idéverkstaden har sin utgångspunkt i klimatutmaningarna och ska utforska vad som, i praktiken, styr vårt beteende och hur kan man uppnå önskvärda beteendeförändringar.

– Skellefteå Kraft vill driva utvecklingen i energibranschen och ser idéverkstaden som ett sätt att utveckla vår interna innovationsmiljö och bidra till fortsatt lokal och regional utveckling, säger Ann-Christine Schmidt, FoU-koordinator vid Skellefteå Kraft.

Deltagare från näringsliv, akademi, politik och energibranschen kommer att delta i idéverkstaden.
– Digital teknik, öppna data och sensorstyrda automatiserade mätningar ger nya förutsättningar till beteendeförändringar. Det ska bli spännande att se vilka verktyg, produkter och tjänster vi tillsammans kan kreera för en smartare energianvändning som skapar reella kundvärden, säger Ann-Christine Schmidt.

“Smarta samhällen”
Idéverkstaden har fått namnet ”Smarta samhällen” och är en del av Region Västerbottens koncept Innovationsloopen. Innovationsloopen syftar till att utveckla ett regionalt utvecklingsklimat i Västerbotten. De bästa idéerna från idéverkstaden i Skellefteå den 24 mars ska vidareutvecklas under Mötesplats Lycksele den 3-4 juni.
– Just energifrågorna är ett av Västerbottens regionala styrkeområden, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Därför är det givet att vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av den viktiga framtidsfrågan. Med den kompetens som finns i regionen tror jag att vi kan leverera framtidens hållbara energilösningar.

För mer information:
Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

2015-03-13

Västerbottens Innovationsloop testas i Jämtland

Idag ger Västerbottens innovationsprocess, Innovationsloopen, ytterligare resultat när Region Västerbotten i samarbete med Region Jämtland Härjedalen sätter upp en gemensam idéverkstad, en work-shop, i Östersund kring ämnet cirkulär ekonomi. Deltar gör personer från samhällets alla delar, från Västerbotten och Jämtland.

 

- Vi delar med glädje med oss av Västerbottens innovationsloop där medborgardrivet medskapande står i fokus. Regionöverskridande samarbete är avgörande för att norra Sverige ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Innovationsloopen är en process för utvecklings- och innovationsarbete som växt fram i Västerbotten under de senaste åren. Processen är ett resultat av ett brett samarbete mellan politik, näringsliv, akademi, det civila samhället och medborgare där alla enats kring ett gemensamt mål: att sätta utveckling i system.

Under fredagen den 13 mars kommer deltagarna i sex olika grupper att utforma idéer enligt följande brief:

Det pågår en kreativ rörelse för att utveckla hållbara processer där resurser, råvaror och avfall, uppmärksammas, värdesätts och används på nya sätt för en förbättrad miljö och sundare framtid. Hur kan vi i norra Sverige tillsammans utveckla nya ekonomiska processer där produkter, tjänster och system designas så att våra resurser behåller eller ökar sitt värde?

– Cirkulär ekonomi är ett synnerligen aktuellt ämne som varje progressiv region, som vill vara attraktiv och effektiv i framtiden, bör engagera sig i och bli bra på, säger Robert Uitto (S), regionråd vid Region Jämtland Härjedalen. Jag tycker det är bra att vi samverka med Västerbotten kring den här viktiga framtidsfrågan.

Under våren arrangerar Region Västerbotten tillsammans med en handfull partners sex idéverkstäder, där idéverkstaden ”Cirkulär Ekonomi” är först ut. De starkaste förslagen från respektive idéverkstad slussas vidare till den stora kraftsamlingen Mötesplats Lycksele som arrangeras den 3-4 juni, där nya team tar idéerna vidare till prototyper – nästa naturliga steg på väg mot förverkligande och eventuell bolagisering.

Innovationsloopen som process och arbetsmetod har väckt uppmärksamhet i Västerbotten, i grannregioner som Jämtland, Västernorrland och Österbotten, men även hos Vinnova och i Bryssel, vilket lett till samarbeten med en rad andra regioner i Europa – till exempel i Holland, Italien och Irland.

För mer information besök:

www.motesplatslycksele.se eller www.innovationloop.eu

Läs mer om idéverkstaden i Östersund i Östersunds-posten.

För mer information:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070- 316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

 

2014-11-20

The first Innovation Loop, Live – a successful premiere

Umeå 17-19 nov 2014

Innovation Loop Live - Intro

Torbjörn Johansson, operative project manager for The Innovation Loop started the day.

On November 17-19, 2014, the first international innovation conference was held in Umeå when The Innovation Loop, Live gathered creators and makers of all kinds for 36 hours of debating and making.

– I just loved the whole event and hope that we can make a tour out of it, where this Live-event travels from city to city in Europe. That would be great, said Angelica Kaus from the University of Groningen, Holland.

The Innovation Loop Live

The event was held at Dohi Venture, in the heart of Umeå.

Over two days in Umeå, the European Capital of Culture, 50 participants from Sweden, other parts of Europe and the US met up to co-create and further develop the next generation of systems and processes for citizen driven development.

– Our main focus with The Innovation Loop is to stimulate public-private co-creation, driven by citizen´s needs. The explicit goal during the Live event is to further develop the Loop and really enhance citizen-driven innovation, says Torbjörn Johansson, project manager for The Innovation Loop.

– I´ll have to go back at least five years to come across an event in this field that had the same level of execution and teams, like we´ve had here at the Innovation Loop, Live. Also the lectures was very insightful, I´ve contributed some during these days, but I have learned a lot, said Niklas Gustafsson, senior business consultant at Incentive Management Group,

The Innovation Loop Live - lecturers

From left:  Thomas Kvist, Käte Alrutz, Ambra Trotto, Torbjörn Johansson, Angelica Kaus, Olov Forsgren, Umberto Pernice, Jaak Tepandi, Håkan Alm, Tim Willoughby, Gou Hua Bai, Tomas Gustafsson, Daniel Sandin.

Tuesday held a dozen short talks to serve as inspiration for the upcoming workshop, presenting amongst others Dan Sandin from Chicago, Jaak Tepandi, Estonia, Angelica Kaus, Holland, Tim Willoughby, Ireland and Umberto Pernice, Italy – all of which have years of experience in projects based on co-creating.

Day two, Wednesday, was all about work. The participants, divided in four groups, took upon themselves to “further develop the Loop and enhance citizen-driven innovation, both on a regional level and for a bigger, collaborative European Loop”.
The ideas that came out of the workshop included an open platform, a tool, for citizen driven, interactive evolution of cities and societies, a cross-fertilization of regional loops with other innovation systems for rural and urban balance, a reinvention of the idea process for the Loop to make it more citizen driven, changes in the educational system to implement both design studies and programming in the elementary school and a crowdpolling platform where citizens can meet, team up and iterate ideas.
(The final presentations of the ideas will soon be published, in full, here on www.innovationloop.eu)

– The whole conference was a very exiting experience, with an innovative model, I must say. And I think we have done some important work here in Umeå, to empower citizens and make them more involved and more active in open innovation of our cities, said Umberto Pernice consultant at Collaborative Innovation Management in Palermo, Italy.

2014-11-20

Voices from Innovation Loop Live – Umeå 17-19 nov 2014

Umberto Pernice - Collaborative innovation management, Palermo, Italy

2014-11-20

Voices from Innovation Loop Live – Umeå 17-19 nov 2014

Angelica Kaus - Director AMK Innovative Networks, University of Groningen, The Netherlands

2014-11-03

The Innovation Loop Live

- Prototyping the Open Society

The Innovation Loop is a process and an ecosystem for innovation initiated, designed and implemented in the county of Västerbotten in Northern Sweden. It is aiming at creating the best possible atmosphere and support for idea-generation and innovation with implemented services/products on the public – private market. The Loop is a dynamic innovation-cycle, based on co-creation, multi-perspective reflection and open innovation. The annual cycle comprises a creative structure with meeting-places and workshops aiming at online services, smart products, and companies as well as spinning off citizen-driven processes for the future society.

“The Innovation Loop, Live” is the physical meeting, the process boiled down to it´s core values addressing innovation across both traditional and new areas, aiming at the next generation Innovation Loop spinning off next generation solutions.

Held at the Dohi Ventures, Creative Campus in the heart of Umeå, the European Capital of Culture 2014, The Innovation Loop, Live gathers creators and makers of all kind scientists, artists, philosophers, civil servants and entrepreneurs – for 36 hours of debating, co-creating and making.

You are hereby invited to this exciting creativity-boosting international event.

Sign up to:
torbjorn.johansson@innovation-impact

2014-10-10

PIDoT and co-constructive e-power looping In region Västerbotten

Evaluation report to Vinnova July 2013

This report describes background results and reflections based on a research and innovation model with multistakeholder co-creative workshops in 2013.
The results can be judged as extraordinary compared to the outcome of an ordinary conference. The PIDoT (Public Innovation DoTanks) initiative takes the ordinary conference a step further by including a number of key service prototypes in Health care, Entrepreneurship/innovation and Life long learning. These resulting prototypes with related work have stimulated a change in attitude among key stakeholders, leading to the start of three new R&D programs pushing a development of citizen centric services aiming at building a foundation for “positive living areas”. Results of the workshops have inspired development of prosperity networks of positive living areas in Europe.

Olov Forsgren is Professor of Computer and Systems Sciences at Stockholm University, Sweden, He is the former Swedbank Sjuhärad distinguished professor at the University of Borås. He has 25 years of experience in research from Umeå University, Mid Sweden University and Örebro University. He has also been a visiting professor at IIASA, Vienna, Austria, University of Southern California and Berkeley University, California USA, Southern Methodist University, Dallas Texas USA, Asian Institute of Technology, Bangkok. He has been the initiator and scientific lead for a number of successful pioneering national and international research projects on e-services and information systems development in collaboration with several academic and industrial research partners, resulting in a number of new companies and public services, publications and dissertations. His international network of students and intellectuals are extensive. olov.forsgren@ dsv.su.se

Torbjörn Johansson, Innovation Impact, is a business and concept developer at Innovation Impact, an expert in visualization, interaction and interactive culture, with over 30 years experience in research and education planning at Umeå University. He was one of the founders of VRlab, Supercomputer Center North and High-Performance Computer Center North at Umeå University. Over the past 10 years he has worked with the Cultural and Creative Industries and e-service development. He built up HUMlab at Umeå University and was the lab´s director between 1997 to 2000, a border-crossing lab for culture, the arts and digital technology. In 2000 he founded and became the studio manager of the Interactive Institute Umeå Studio Tools for Creativity. He was one of the founders of the company Innovation Impact. He has led several Vinnova projects, ISSI – Citizen-Centric Public Services in SPAs, Young and SMART and eSpinn – eService platform Inland. Torbjörn has extensive experience in international cooperation projects in the IT field, including several EU projects.

This results presented has in part been funded by VINNOVA – the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems. VINNOVA is the funder of the PIDoT project and together with Maestro management, Nod-A, Items International and Stockholm University the initiator of the project PIDoT.

Contributing partners in the implementation of the project are Maestro management-Lars Albinsson CEO, Nod-A – Stéphanie Bacquere CEO and and George Koulouris, Items International/Global Forum – Sébastien Lévy Vice-President and Tom McKenzie, Region Västerbotten – Thomas Hartman, Head of marketing and Carina Andersson, event manager, Dohi Sweden – Nico Allergren, Niklas Berglund and Jonas Nordin, Strategic Business Development, Innovation Impact-Torbjörn Johansson- concept developer and Stockholm university – Professor Olov Forsgren. The PIDoT key person at VINNOVA is Madeleine Siösteen Thiel

2014-10-10

Västerbotten – Innovation Loop

A Knowledge Generator for Public – Private Innovation and growth

This report describes theories, results and reflections of future development based on a research – innovation (R&I)model comprising multi-stakeholder co-creative workshops. The developed prototypes and work-processes and the performed R&I model have in a positive way changed attitudes among many key stakeholders, leading to the start of new R&D programs pushing development of citizen centric services

During the last few years we have in Northern Sweden set up a number of successful initiatives in Public-Private innovation and development processes, driven by collaboration between citizens and people from organisations with different backgrounds and interests. The “fuel and engine” have been citizens´s needs and perspectives on useful services for a better life, and a wish for a rapid implementation of the Digital Agenda based on Should-Be Images (SBI) – future ideal scenarios for an improved future society balancing the urban and rural realities. Our approaches can be summarized by the four COs: CO-design, CO-creative development, CO-constructive development and CO-innovation, forming a process-framework. Concepts as Living Labs, Participatory design, Open Innovation and lately the PIDoT-process (Public Innovation Do Tank) have also influenced our process. The CO-thinking movement has lately emerged in projects in many nations and continents. The most important factor for success have been our determined efforts to change attitudes among the different actors as well as the successive development of a strong well-functioning facilitation organisation able to gather key stakeholders and organize the CO-processes resulting in new concepts and solutions targeting the agreed Should-Be-Images. “Region Västerbotten” is one such potent facilitating organisation hosting the innovation eco-system “Innovation Loop”, comprising activities forming practical examples of what is happening today and what can be done in future steps. A complementary view is the historical and theoretical base for the CO – thinking which forms the foundation for our efforts. Together these two views lead to the possible future scenario as a summary result of this paper.

Presented at . In 2014 Pre-ECIS Workshop

VB at Grand Hôtel

“Västerbotten at Grand Hôtel” is held every year in Stockholm. In January this event launches each years theme with workshops, debates, inspirational talks and lots of meetings over two whole weeks.

Idea Workshops

Spring is the season of ideas in Västerbotten. Every year in between March and June the Innovation Loop sets up numerous Idea Workshops in co-creation with different organizations. Multi disciplinary teams get together with the single purpose to develop new products and services – the best of which will be forwarded to Meeting Point Lycksele, where the ideas will be transformed into prototypes.

Idea Workshops

Spring is the season of ideas in Västerbotten. Every year in between March and June the Innovation Loop sets up numerous Idea Workshops in co-creation with different organizations. Multi disciplinary teams get together with the single purpose to develop new products and services – the best of which will be forwarded to Meeting Point Lycksele, where the ideas will be transformed into prototypes.

Idea Workshops

Spring is the season of ideas in Västerbotten. Every year in between March and June the Innovation Loop sets up numerous Idea Workshops in co-creation with different organizations. Multi disciplinary teams get together with the single purpose to develop new products and services – the best of which will be forwarded to Meeting Point Lycksele, where the ideas will be transformed into prototypes.

Idea Workshops

Spring is the season of ideas in Västerbotten. Every year in between March and June the Innovation Loop sets up numerous Idea Workshops in co-creation with different organizations. Multi disciplinary teams get together with the single purpose to develop new products and services – the best of which will be forwarded to Meeting Point Lycksele, where the ideas will be transformed into prototypes.

BootUp

Dohi Sweden 7 to 8 November
24hBootUp is another piece of the puzzle. A hackathon where each team get 24 hours to come up with and create product or a service ready to hit the market. Bootup collects artists, software and hardware hackers, designers and business developers.

Meeting Point Lycksele

In the beginning of June hundreds of participants in the Innovation Loop join forces in Lycksele. Every part of society is represented - to transform the ideas from the Idea Workshops into prototypes.

Almedalen

Almedalen is the place to be for politicians, entrepreneurs, spin doctors and media. Held in Visby, late in June, this is a great opportunity for every company and organization to get their word out. Region Västerbotten are present every year to inform and interact.

Business Workshop

After the ideas from the Idea Workshops has been turned into prototypes at Meeting Point Lycksele, the Business Workshop involves investment organizations to aid the groups towards the next step – a start up-company.

TEDxUmeå

TEDxUmeå is yet another venue that focuses on ideas and ideologies. Cutting edge ideas worth spreading.

Book Fair

Gothenburg Book Fair is the big gathering for publishing houses and writers in Scandinavia. Needless to say the storytelling county of Västerbotten is represented, to inspire and be inspired. This year Västerbotten launched a new dictionary exclusively with words that does not yet exist.

Innovation Loop Live

"The Innovation Loop, Live” is the physical meeting, the process boiled down to it´s core values addressing innovation across both traditional and new areas, aiming at the next generation Innovation Loop spinning off next generation solutions. Held at Dohi Society in the heart of Umeå, the European Capitol of Culture 2014, The Innovation Loop, Live gathers makers of all kinds – philosophers, scientists, artists and entrepreneurs – for 36 hours of debating, creating and making.